Fortælllingen om luftfjederen der tabte pusten og blev til en støddæmper. 

Ankenævn for Biler,Jan Christoffersen
Operatøren på dette foto er i gang med rekonstruktion af slid på en luftfjeder fra en Mercedes E-Klasse ( luftfjeder, nej, det er iflg. sagkyndig i Ankenævn for biler en støddæmper. Denne biltype er derfor ikke forsynet med almindelige spiralstøddæmpere ). Maskinen der anvendes på fotoet er en gedigen 18 volt slidmaskine forsynet med en 6,5 mm slidpind. Klik på foto for at se en større udgave af slidmaskine og støddæmper.

 Vi ( JAU2 A/S, Maribo ) har tabt en sag i Ankenævn for Biler. Vi vurderede at sagsbehandlingen ikke havde kørt “lige efter bogen”, hvorfor vi efterfølgende har indbragt den for det offentlige retssystem – en sag vi ligeledes har tabt med et brag. Den første behandling i Ankenævn for biler må derfor antages at have været korrekt, eller….

Dette forhold kan man have en professionel holdning til, og denne artikel skal ikke tolkes som om vi efterfølgende ønsker retfærdighed / medlidenhed. Artiklen er hovedsalig rettet til den professionelle udøver i autobranchen, så du selv kan have en fornemmelse af hvordan en sag i branchens eget ankenævn behandles.

Da det er ikke muligt for mig at lave en objektiv beskrivelse / vurdering af sagsbehandlingen, vil jeg bede dig lave din egen vurdering baseret på de fotos, link til undersider og øvrige bilag som er tilgængelige i uredigeret form.

Indrømmet : Tab af en sag i 2 instanser giver tid til eftertænksomhed, og jeg kan ( naturligvis ) ikke lade være at komme med én eller flere bemærkninger undervejs.

Jeg / vi har tabt – men den samlede autobranche i samarbejde med FDM har vundet stort.

Sagen kort : Den 28. marts 2018 udskifter vi en højre bageste luftfjeder på en Mercedes E Klasse Van med en reservedel som kunden selv havde indkøbt hos den lokale forhandler af dette mærke.

Efter 5 uger taber denne luftfjeder “pusten”, og bilen indleveres til os den 11. juni 2018 ( monteringsdato + 5 uger = 01. maj 2018. Kunde har derfor kørt i bilen i 42 dagen med fejl på luftfjeder ).  Vi fejlfinder på problemet, og kommer til den konklusion at der er fejl på den luftfjeder vi tidligere har monteret. På dette tidspunkt kunne bilen “holde højden” med motor i tomgang, men ved stilstand “sank den sammen”. De i sagen nævnte 2  gennemgående stikhuller ( af den sagkyndige i Ankenævn for Biler benævnt som slidhuller ) var derfor ikke til stede ved indleveringen til os, ligesom spændeånd ( plast ) for den yderste beskyttelseskappe var intakte.

Vi har jo ikke mulighed for at udføre garantireparationer på dele som vi ikke selv har leveret, og henviser i stedet kunden til at søge hjælp hos forhandleren, som har solgt delen, der helt klart har haft en defekt ved leveringen ( en søgning i Google viser da også mindst èt lignende tilfælde med en original Mercedes luftfjeder beskrevet i et forum under en Mercedes klub ).

Hos denne forhandler bliver den nu defekte luftfjeder udskiftet, men forhandlerens værksted orienterer kunde om at den første luftfjeder er monteret forkert fra vores side – en monteringsfejl der er grunden til den yderst begrænsede holdbarhed, og denne vurdering skrives på faktura i et noget dårlig Dansk. Faktura kan ses nedenfor.

Vi bliver efterfølgende stillet overfor et krav på mere end kr. 9.000,00, et krav der også indeholder udgifter til udlejningsbil, på trods af at vi havde stillet gratis lånebil til rådighed i hele ugen hvor reparationen blev udført.

Dette krav afviser vi naturligvis, da reparationen er udført i henhold til fabrikantens udførlige brugsanvisning som vi havde rekvireret netop til denne reparation, fordi vi sædvanligvis anvender luftfjedre i en forstærket version til denne bilmodel.

Kunde henvender sig først til FDM ( en billistorganisation ), og i korrespondancen undrer jeg mig over at sagsbehandleren skiftevis benævner skaden som “slidt” for derefter at skifte til benævnelsen “bidt”. Af uforklarlige årsager må jeg ikke se luftfjederen, og efter 4 måneders forgæves korrespondance henviser sagsbehandleren kunden til “Ankenævnet For Biler“. Billistorganisationen forventer ikke at vi vil indrømme at have monteret luftfjederen  forkert, og vurderer at i Ankenævn for Biler kan der ses anderledes på sagen.

I Ankenævn for Biler fortsættes denne forgæves korrespondance, da bevisbyrden for påstanden “forkert monteret” alene påhviler kunden / klageren iflg. min rådgiver Dansk Bilbranche Råd. Klageren har hos billistorganisationen fået udarbejdet en “rapport” – en skrivelse der hverken indeholder billeder eller anden dokumentation der underbygger påstanden. Se rapporten længere nede på denne side.

I den indledende del af sagen i Ankenævn for Biler fremkommer der ikke oplysninger der ændrer vor opfattelse af at montering og igangsætning af luftaffjedringen er sket korrekt. Af denne grund beder vi Ankenævn for Biler om en sagkyndigerklæring, en erklæring der udføres af personer udpeget af nævnet og dets interessenter / brancheorganisationer.

Luftfjederen blev af kunde først indleveret til en sagkyndig her i området, men da denne og jeg har såvel et forretningsmæssigt som et personligt forhold, erklærede denne sig inhabil helt i tråd med god forretningsskik. Luftfjederen blev herefter sendt videre til en tapper autoforhandler der nøje var udvalgt til videre sagsbehandling.

Det skal her tilføjes at vore forventninger til en faglig kompetent udtalelse var høje, en forventning baseret på de informationer der fremkommer i Motormagasinet om arbejdet i Ankenævn for Biler. Denne information sker ud fra specielle sager, der efter juristernes vurdering har almen interesse blandt autobranchens udøvere. Kort sagt : Jeg var helt rolig i forhold til sagsbehandlingen og dermed resultatet af  “min sag”  i Ankenævn for Biler.

Sagkyndigerklæringen blev udarbejdet den 23. april 2019 uden at hverken jeg eller kunde var indkaldt til at deltage i besigtigelsen. I retten i Nykøbing F. fortalte sagkyndige at han udarbejder sagkyndigerklæringer uden at indkalde parterne, og følgende tekst står i dommen  “Som sagkyndig i Ankenævn for biler udarbejder han sine erklæringer uden, at parter er indkaldt”. På tidspunktet for udarbejdelse af sagkyndigerklæringen vidste jeg ikke at dette forhold strider mod retsplejeloven.

Ved første blik på denne “sagkyndigerklæring” var jeg overbevist om at skrivelsen var sendt forkert, da den for mig mest lignede en nominering til årets “Auto Awards” i  kategorien “Fejlfinding for dummies” – men nej, den var rigtig nok til mig. Skrivelsen var en “sagkyndigerklæring” udarbejdet af en person som har høj status i hans bagland, hvor han bl.a. benævnes som en garvet herre. Se “sagkyndigerklæringen” længere nede på denne side.

Til forskel fra en syn og skønsforretning i vort retssystem hvor begge parter skal godkende de spørgsmål som skønsmanden skal svare på, er der i tilfældet Ankenævn for Biler alene tale om en afskrift af klagerens tekst omkring problemstillingen.

For sent blev jeg klar over de rettigheder man som indklaget har, da jeg alene søgte information i den del af autobranchen som min virksomhed tilhører. Blandt andet skal man som indklaget inviteres til at overvære syn og skønsforretningen, så man kan komme med yderligere oplysninger, ligesom man har mulighed for at vurdere den sagkyndiges tekniske kvalifikationer. Netop de tekniske kvalifikationer havde været rart at få en vurdering af i denne sag, hvor jeg samtidig kunne få en fornemmelse af om vedkommende evt. har et synshandikap.

Jeg sender efterfølgende mine kommentarer til Ankenævn for Biler omkring sagkyndigerklæringen, da luftfjederen er nu er omdannet til en støddæmper. Jo, ordet luftbælg bruges i besvarelse midt i skrivelsen, men den sagkyndige vender tilbage til ordet støddæmper. I min kommentar til nævnet konkluderer jeg at denne person end ikke har et grundliggende kendskab til hverken bilteknik, eller de specifikke undervognsdele, noget som enhver automekanikerlærling i grundforløbet er blevet skarp i. Jeg beder samtidig om at se såvel luftfjederen som bilen, så jeg ved selvsyn kan se hvordan denne transformation er sket.

Som en reaktion på min kritik bliver den sagkyndige endnu mere specifik og taler om “mundhuggeri”, hvor den komplette del betegnes som støddæmper, og den beskadigede del af støddæmperen betegnes som luftbælg. En Mercedes E-Klasse har luftfjeder og støddæmper som 2 separate dele, hvilket indikerer at den sagkyndige ikke på noget tidspunkt har set denne bilmodel, ligesom han ikke har søgt information om samme. I sagkyndigerklæringen kan ellers læses at dennes primære informationskilde er Google. Se mailen længere nede på denne side.

Jeg får ikke lov at besigtige hverken bilen eller luftfjederen, og sagen behandles af nævnets dommere den 26. juni 2019, og i et enigt panel dømmes jeg til at betale kunden en kontant erstatning på kr. 4.937,05.

Jeg sender efterfølgende en anmodning om at få luftfjederen udleveret, og min begrundelse er at ude i samfundet tilfalder den erstattede del den der har ydet erstatningen. Jeg får følgende tilbagemelding fra Ankenævn for Biler : “Nedenstående besked er uforstående for Sekretariatet”. Jeg må svare tilbage at det ikke er en “besked”, men derimod et” spørgsmål”. Da Ankenævn for Biler er registeret under et Dansk CVR – nummer regnede jeg som noget helt naturligt med at koncernsproget var Dansk.

Rasmus Saaby Hansen fra Ankenævn for Biler ringer tilbage til mig for at få sagen opklaret, og anbefaler mig at kontakte den sagkyndige for at få luftfjederen udleveret, “hvis han altså ikke havde destrueret den”. Samtidig sagde samme RSH : “Nu ved jeg ikke om du har været med til syn og skøn”. Jo, det vidste han. Iflg. den sagkyndiges  udtalelse i retten den 12. august 2020 havde samme person givet ordre til at sagen skulle behandles uden indkaldelse af parterne, deriblandt mig.

Det lykkedes os at få luftfjederen udleveret den 10. juli 2019, og det var nu endnu mere tydeligt at sagkyndigerklæringen var mangelfuld. Luftfjederen har 4 skader : 2 huller som af rettens syn og skønsmand, Bo Kortemann Krogså, betegnes som “stikhuller”, spændebånd ved nederste del havde sluppet sit tag samt slidskade på modsat side af “spændebåndets slip”.

Den skade der består i “at et spændebånd har sluppet” var behændigt udeladt i sagkyndigerklæringen, og i den seneste rapport fra BKK var denne skade betegnet som en følgeskade. Den sagkyndige fra Ankenævn for Biler var indkaldt som vidne under retssagens hovedforhandling den 12. august 2020 ved retten i Nykøbing Falster, og her fortalte denne meget levende at “toppene” på luftfjederens udvendige beskyttelseskappe havde slidt de på hans sagkyndigerklæring viste huller. Det skal bemærkes at de nævnte huller ikke var til stede i den udvendige kappe på trods af dennes bløde materiale – blødere end den indvendige del hvor det “fjedrende trykluft” er til stede.

Det er naturligvis et helt tilfældigt sammentræf at jeg har været i stand til at frembringe identiske huller i en helt identisk luftfjeder ( en Mercedes OE del ) med en boremaskine hvor der i patronen sidder et 6,5 mm bor. Dette kan ses på et “sammenligningsfoto”  længere nede på denne side.

Efter at have modtaget “dommen” fra Ankenævn for Biler kontakter jeg Lars Ellegaard, Dansk Bilbranche Råd, som var i juryen den pågældende dag hvor min sag blev behandlet. Yderligere medlemmer var Steen Friis Nielsen ( formand ) og Lennart Fogh. Lars Ellegaard rådede mig til at søge genoptagelse af sagen, da der nu var kommet nye oplysninger i form af foto af del del hvor spændebåndet havde sluppet sit tag.

Nye oplysninger ? Jeg var målløs. Skaden havde jo været der hele tiden – den højt profilerede sagkyndige havde blot undladt denne skade i sin erklæring. Objektiv sagsbehandling ?

Nå pyt, jeg lavede en skrivelse med højopløste fotos i 24 bit farvedybde, så der ingen mulighed var for at overse hvordan luftfjederen så ud med skaden nederst – en skrivelse der skulle forelægges formanden for nævnet. Denne person er byretsdommer, men besidder, iflg. udtalelser af Sekretariatschef Nicolai Andreasen på bl.a. Trustpilot, foruden de nødvendige juridiske ekspertiser, også stor viden om bilteknik hvilket gør såvel denne som nævnets øvrige medlemmer i stand til at træffe den korrekte afgørelse i såvel juridisk som teknisk forstand hver gang. Se min skrivelse nedenfor ved at klikke på “eksemplet”.

I stedet for blot at anvende min skrivelse vælger Sekretariatschef Nicolai Andreasen at indscanne min skrivelse og ændre den til sort / hvid ( 1 bit “farvedybde”, nej – ikke gråtoner ) i sin kommunikation til formanden. Jeg bemærker dette til Sekretariatschef Nicolai Andreasen som melder tilbage at det intet problem er at bruge min version i stedet. Om det er gjort, har jeg ingen viden om, ej heller  hvad formålet med at ødelægge materialet er. Den eneste begrundelse kunne være at prale med tilstrækkelig serverkapacitet, da filen ved denne indscanning blev 3 gange større. Den sort / hvide fil ses nedenfor ved at klikke på “eksemplet”.

Om jeg fik mulighed for genoptagelse ? Nej, men det havde jeg heller ikke forventet.

Herefter fortsætter sagen i det offentlige retssystem hvor jeg / vi taber en gang til.

Da jeg ikke kunne få sagen genoptaget ( i flg. svarskrivelsen var der ikke grundlag for genoptagelse- se dokumentet nederst ) og som ovenfor nævnt står på Trustpilot at sagerne er korrekt behandlet såvel teknisk som juridisk, må konklusionen være at autobranchens organisationer i samarbejde med FDM har fastlagt det niveau som Ankenævn for Biler arbejder under.

Er “min sag” et enkeltstående tilfælde ?    Én af interessenterne har udtalt “at de ikke i Ankenævn for Biler‘s historie har haft en sag som min”. Det er naturligvis ikke rigtigt – men det er første gang det er opdaget.

Det er svært for mig at skjule min skuffelse over “sagen” – ikke over at sagen er tabt, det er jeg for længst kommet mig over. Min skuffelse skal ses som en konsekvens af det niveau som den samlede autobranche’s organisationer i egenskab af Autobranchen Danmark, Bilbranchen og Dansk Bilbranche Råd i samarbejde med FDM har lagt, og som såvel sagkyndige, dommere og andet fagpersonale i Ankenævn for Biler skal arbejde under.

En simpel reservedel som en luftfjeder med  synlig fejl i samling, slidmærker og 2 gennemgående borehuller var for stor en sag for autobranchens eget ankenævn.

Et naturligt spørgsmål kunne være : Burde Ankenævn for Biler have påtaget sig denne sag, når valgte sagkyndige ikke kender biltypen og undervognsdelene på samme ? ( Iflg. domsudskrift er sælgeren af reservedelen kontaktet af den sagkyndige, da følgende tekst fremgår : Hvis luftbælgen er monteret forkert, så er det ifølge Mercedes et rimelig kendt problem at der slides hul. ) – Se teksten i skærmdump længere nede på siden.

Når der undervises skal underviseren have en faglig kompetence der ligger mindst ét niveau højere end “eleven”, ikke ét niveau under. Kontrol af arbejde, også i autobranchen, kan vel ligestilles med undervisning. Et forsigtigt gæt var at mindst én af dommerne tidligere havde anvendt en neglefil, og ud fra dette kunne udlede hvordan en slidskade ser ud, men nej, det var ikke tilfældet. Har medlemmer af Ankenævn for Biler end ikke har en grundlæggende viden om helt dagligdags udtryk ? Hvordan har de tænkt sig at vurdere eventuelle fejl i en teknisk kompliceret genstand som en bil ?

Billetterne på 1. række til dette skuespil har været dyre, men set i det store perspektiv vurderer jeg at det har været prisen værd.  Ærgerligt at jeg er årgang 1954, men til jer unge i branchen : “Se at komme derudaf”, fremtiden er lys når I alene er oppe imod konkurrenter på dette niveau.

 


Fotoet til venstre er resultatet af den rekonstruktion der bliver foretaget med “slidmaskinen” ( boremaskine ) øverst til højre. Fotoet til højre herover er den støddæmper ( ak ja, dem jeg kender efter 50 år i autobranchen kalder det en fjeder ) som sagkyndig i Ankenævn for Biler gennem 2 instanser har bedømt som slidhuller.
Synes der at være en lighed – døm selv, jeg er naturligvis “farvet” i min vurdering.

Luftfjederen ( I “Ankenævn for Biler – jargon” dog en “støddæmper” ) der er vist herunder, er den reservedel hele “sagen” drejer sig om :

Læg mærke til at luftfjederen er skæv, altså bøjer nedad i venstre side ( den nederste del af luftfjederen ). Dette forhold skyldes at selve gummidelen er “gået fra” ved nederste bespænding ( se foto herunder ). Denne skade, som af os vurderes til at være “den egentlige”, har Ankenævn for Biler‘s sagkyndige Jan Emil Bohn Christoffersen udeladt på “sagkyndigerklæringen” som kan ses længere nede på siden. Af denne grund var det skadeligt for sagsbehandlingen at jeg ikke måtte være til stede ved udarbejdelsen af nævnte erklæring.

Foto af luftfjederens nederste del der viser at spændebånd ( delvist ) har sluppet sit tag :

Læg mærke til den store åbning der er fremkommet ved at spændebåndet ikke længere holder luftfjederens gummi / lærredsdel på plads. Denne skade var ikke på nogen måde nævnt eller vist på “sagkyndigerklæringen” der er udført den 23. april 2019.

Faktura for udskiftning af luftfjeder hos den lokale forhandler / værksted :

BEMÆRK teksten : “Luftbælg har været monteret forkert så den har slidt hul i bælgen”. Kan en luftbælg slide hul i sig selv ?. Havde der været tale om en udtalelse fra en faglig kompetent person, ville det have været fremhævet hvor i monteringen det var gået galt. Kundens udlægning : …hvis der ikke var pumpet luft i… Den “sagkyndiges” udlægning : …idet den ikke har været korrekt rettet ind.

Teknisk undersøgelse af luftfjeder fra FDM

Under syn og skøn hos Bo Kortemann Krogså udtalte FDM’s tekniker, Tom Larsen, at det ikke var muligt den yderste tynde kappe kunne slide hul i luftfjederens trykdel ( indvendige del ).

Sagkyndigerklæring udarbejdet af Jan Emil Bohn Christoffersen den 23. april 2019 :

Forespørgsel fra sagkyndig. Nej, jeg har ikke skiftet en støddæmper.:

Bemærkning fra sagkyndig i Ankenævn for Biler efter min kritik af “sagkyndigerklæring”:

Jan Christoffersen,Ankenævn for Biler

Jeg ved ikke hvorfra indklagede har…………..Jo, det ved han – den information har sagkyndige selv leveret – TAK for det.

Min ansøgning om genoptagelse af sagen ( original ) :

KLIK på ovenstående og se den fulde tekst / fotos.

Ansøgning om genoptagelse af sagen efter “redigering” af Hr. Sekretariatschef Nicolai Andreasen :

Jan Christoffersen,Ankenævn for Biler

KLIK på ovenstående og se den fulde tekst / fotos.

Afslag på genoptagelse af “sagen” :

Rapport fra syn og skøn udført af Bo Kortemann Krogsaa den 14. februar 2020 :

Jan Christoffersen,Ankenævn for Biler

BEMÆRK teksten i ovenstående : Skade skyldes udefra kommende stikhuller ( altså er de ikke slidt som Sagkyndig Jan Emil Bohn Christoffersen har fremført i retten i Nykøbing F.. At det er “stikhuller” ( eller “borehuller” ) stemmer meget godt overens med det “sammenligningsfoto” som ses ovenfor )

Dom fra sagens behandling i retten i Nykøbing F.” :

Jan Christoffersen,Ankenævn for Biler

VIGTIGT : Der er ikke nedlagt navneforbud i denne sag, derfor er kundens navn tilgængeligt i udskrift fra dommen. Som udgangspunkt er alle domme i Danmark offentligt tilgængelige. Dette forhold vil jeg ikke sætte mig op imod.
Ja, så er der sat . ( punktum ). Klik på ovenstående og læs hele dommens tekst. To huller der opstår ved slid og gennembryder luftfjederens ( støddæmperens ) indvendige del på præcis samme tid ? Ja, indrømmet, jeg har en gang imellem også en reparation der er “once in a lifetime”. Om stående er én af dem ? ( døm selv ).
Tekst fra ovenstående : Hvis det var stikmærker, så skulle der have været huller i den ydre manchet, og det var der ikke.
Spørgsmål fra redaktionen : “Er det ikke muligt af afmontere beskyttelsesmanchetten ( den ydre manchet ), og derefter tilføre stik- / borehuller ?”

Foto af luftfjederens indvendige del – bemærk området ved de 2 “slidhuller” :
Ankenævn for Biler,Jan Christoffersen
Tekst fra domsudskrift : Det er lavet af noget vævet stof belagt med gummi. Gummien er slidt væk, og så er der gået hul, hvorved luften kunne komme igennem.
Spørgsmål fra redaktionen : Hvad er det der har slidt hul på luftfjederens indvendige side ? Den indvendige side med “slidmærker” ( fra borehuller )  ser den præcis ud som den gør på ydersiden hvor beskyttelseskappen kunne røre ( se foto ovenfor der er optaget ved at “krænge” den indvendige del ud ).
Højre baghjulsophæng på en Mercedes E-Klasse magen til den i sagen omtalte :
Bagtøj på Mercedes E-Klasse
På fotoet herover kan du se at en Mercedes E-Klasse har separat luftfjeder og støddæmper. Den “sagkyndige” må formodes aldrig at have set undervognen på denne ellers meget udbredte bilmodel.

Læs også   Den sagkyndiges nye faglige påklædning ( se, han har jo ikke noget på )   klik her

Med venlig hilsen
Jørn Jørgensen T direkte 54 76 13 07 – Mail : jj@jau2.com