Bil-teknikVærkstedsdrift

Luftfjederen der tabte pusten og blev til støddæmperen der tabte retssagen, en fortælling fra den virkelige autobranche.

Luftfjederen der tabte pusten fra Ankenævn for biler
Luftfjederen er “gået fra” ved spændebåndets befæstigelse i de ene ende.

JAU2 A/S, Jørns Auto & PAVA Center i Maribo har tabt en sag om en reparation i både Ankenævn for Biler og i den efterfølgende retssag.

Luftfjederen der tabte pusten og Ankenævn for Biler – en spændende cocktail fra det virkelige ( auto ) liv.Oplevelsen det drejer sig om, er udskiftning af en bageste luftfjeder på en Mercedes E-Klasse Van. Reservedelen, som blev anvendt, havde kunde selv fremskaffet, og vi som reparatør havde ingen indflydelse på udvælgelse i forhold til bl.a. kvalitet.

Efter 5 uger taber luftfjederen pusten ( tidshorisonten er ikke korrekt, men det er den forklaring kunde gentagne gange har afgivet ).

Leverandøren ( i dette tilfælde HESSEL ) afviser reklamationen over for kunde med den forklaring at luftfjederen er forkert monteret fra vor side – og det er dette stridspunkt den “dobbelte sag” omhandler.

Kunde kontakter i førte omgang FDM ( en billistorganisation ), som igen anbefaler kunde at anlægge en sag i Ankenævn for biler.

Dette skridt var jeg helt tryg ved, da Ankenævn for Biler jo er et privat ankenævn som er oprettet af autobranchens professionelle organisationer, Auto Branchen Danmark, Bilbranchen ( DI ) og Dansk Bilbranche Råd ( som vi har været medlem af siden 1983 – først under navnet CAD ) i samarbejde med FDM.

Hvad jeg ikke vidste på det tidspunkt hvor kunde indbragte sagen var :

  • At Ankenævn for Biler ikke overholder retsplejeloven omkring indkaldelse af sagens parter i forbindelse med syn og skøn.
  • At sagkyndige i Ankenævn for Biler ikke nødvendigvis har en faglig ballast der gør dem i stand til at skelne forskellige bilreservedele fra hinanden, i dette tilfælde forskellen på en støddæmper og en fjeder.
  • At såvel formand som dommere i Ankenævn for Biler ikke kender helt dagligdags udtryk og deres virkning, i dette tilfælde ordet “slid”.

Luftfjederen der tabte pusten og blev støddæmper.

For at forstå sagens sammenhæng og ovenstående bør du klikke  her. Udbyttet af denne læsning er naturligvis størst ,såfremt du er aktiv som selvstændig i autobranchen.

Sædvanligvis ville jeg ikke dømme en organisation på basis af en enkel oplevelse, men i dette tilfælde kom “besynderlige forhold” nærmest som en “kædereaktion”. Bl.a. den første henvendelse pr. mail til mig var klassificeret som spam på trods af at vort “spamlevel” tillader langt de fleste henvendelser at “komme igennem”. Jeg måtte derfor kontakte Ankenævn for Biler for at sikre mig at henvendelsen kom fra denne organisation.

Med venlig hilsen
Jørn Jørgensen ( JAU2 A/S, Maribo )