Værkstedsdrift

Miljøtilsyn Lolland Kommune

Miljøtilsyn Lolland
Bruger du så’en ?

Miljøtilsyn Lolland – sådan.

I virksomheden “Jørns Auto” ( JAU2 A/S – CVR 67 18 77 17 ) beliggende Victor Kolbyes Vej 9 i Maribo havde vi den 28, september besøg af Miljøsagsbehandler Heidi Pejter Kristensen. Et besøg for at kontrollere at virksomheden drives miljømæssigt forsvarligt. Forsvarligt, hvilket vil sige i henhold til “Autoværksteds – bekendtgørelsen”.

Vi har ikke tidligere haft problemer med forhold, der kan henføres til det miljømæssige. Jeg forsøger på bedste vis at kombinere min viden om stoffer og økonomi. Resultatet er en fornuftig økonomi vedrørende miljø ( bortskaffelse af det affald der fremkommer ved autoreparation og rustbeskyttelse ). En økonomi der ikke går ud over det forsvarlige i miljøhåndteringen.

Troede jeg. Indtil jeg den 04. januar 2022 modtog tilsynsrapporten fra besøget ultimo september.

Håndteringen og opbevaringen af såvel nye produkter som affaldsprodukter fik en sønderlemmende kritik.

Hvordan er alt blevet så ringe siden det seneste miljøtilsyn i 2014 og det “næst – seneste” i 2010 ? ( se tilsynsrapporter for begge tilsyn via links herunder ).

Nærliggende spørgsmål kunne være :

Er vores arbejdsmængde steget væsentligt ? – Nej
Har vi taget andre produkter i anvendelse ? – Nej
Er vi begyndt på andre arbejdsgange ? – Nej
Opbevarer vi nye og spildprodukter på en anderledes måde ? – Nej

Da jeg kan svare nej til alle ovennævnte punkter, må det tilbageværende spørgsmål være : Er der ændret på lovgivningen ? – Det korte svar som jeg kan komme på er : ”Ja, det må der være”.

En pudsighed er det dog at “Autoværksteds – bekendtgørelsen” blev sat i søen midt i 80’erne. Naturligvis er den opdateret “hen ad vejen” som al anden lovgivning.

Lige så pudsigt er teksten i “tilsynsrapporten” : “Nye produkter skal i henhold til autoværkstedbekendtgørelsen opbevares på samme måder som farligt affald, dvs. enten i et afgrænset område med mulighed for opsamling af et volumen svarende til den største beholder som opbevares eller på en spildbakke.”

På samme måde ? Iflg. medarbejderen er plastcontainere af HD-PE ikke egnet til opbevaring af olie. Da jeg orienterede samme om at leverancer fra vores nye leverandør ville komme i containere af netop HD-PE, blev dette stof pludselig betegnet som “egnet”.

Tekst fra én af medarbejderens mail : “Så det er derfor afgørende at skelne mellem om det er opbevaringen af et produkt eller affald.”

Nå…………..? I tilsynsrapporten står at nye produkter OG affald skal opbevares på samme måde ( dokumentation kan ses via links nedenfor ).

I 80’erne blev på Dansk TV vist en Amerikansk “Comedy serie” med navnet “SOAP” ( oversat til Dansk : “SKUM” ). Slutningen lød hver gang : “Confused ? Not after the next episode of Soap”.

Det var rart med en opfrisker.

Olieudskiller – tømning og bundsugning heraf.

Som det eneste sted i Danmark ( sandsynligvis ) har vi 2 serie-koblede olieudskillere for at mindske risikoen for udslip. Netop det seriekoblede setup er en væsentlig forøgelse af sikkerheden i forhold til at benytte elektronisk overvågning. Denne elektronik skal jo også overvåges / funktion – kontrolleres. I stedet benytter si en simpel håndpumpe for at kontrollere oliestand i udskiller nummer 2 ( den sidste på “ruten” ). Den første olieudskiller ( den jeg kalder “primær – udskiller ” ) er opbygget på stedet af vor tidligere nabo og kunde, Entreprenør Clausen & Vest A/S. Konstruktionen er godkendt af den tidligere Maribo Kommune.

Vi tømmer selv olieudskiller. Indholdet pumpes til indendørs oplag. Spildvarme fra vore kompressorer holder containere varme. Ved denne varme udskilles indholdet af vand. Dette vand kan efter ca. 3- 4 uger aftappes. Når vore containere er fyldt med ren olie, afhentes dette materiale af Norva 24 ( tidligere af Rødby Kloakservice ). Det er miljømæssigt en god løsning. Hvorfor køre rent vand væk i en bil der er beregnet til olie ?

Én gang om året bundsuges olieudskillere for kontrol og opsugning af bundslam. Samtidig spules rørforbindelser med varmt vand.

Da vi jævnligt ( dagligt ) kontrollerer vand / oliestand i udskillere, har vi også en klar fornemmelse af om der er utætheder.

Ved miljøtilsyn har der gennem de seneste 35 år har der ikke været bemærkninger til hverken konstruktion eller vedligeholdelse. I den seneste tilsynsrapport har Heidi Pejter Kristensen dog valgt at sætte et ( formodet ) spørgsmålstegn ved hele konstruktionen / servicen på spildevandsområdet med nedenstående tekst.

Tilsynsmyndigheden har på nuværende tidspunkt ikke vurderet, om det kan accepteres, at inspektion og bundtømning kan foretages af virksomheden selv.

Et naturligt spørgsmål fra mig kunne være : Skal jeg undervise en ekstern servicevirksomhed i konstruktionen, og derved for tømning / kontrol af olieudskillere ? Hvis ja, så skal jeg efterfølgende kontrollere arbejdets udførelse OG samtidig tage risikoen for evt. udslip. Det er sgu lettere at gøre det hele selv. Ja, jeg er årgang 1954, men jeg kan sagtens sætte min efterfølger ind i “systemet”.

Med venlig hilsen

Jørn Jørgensen
AICO – T direkte 54 76 13 07

Svar på 1. spørgsmål af Heidi Pejter Kristensen ( hvad er spild-olie ? )

Svar på 2. spørgsmål af Heidi Pejter Kristensen.

Multisvar fra Heidi Pejter Kristensen.

Forespørgsel om UN nummer for vand til Lolland Vand A/S.

Forespørgsel til Lolland Kommune’s Teknik & Miljømyndighed om UN nummer for spildolie.

Strøtanker om muligheder for lovligt indendørs oplag af olie-produkter.

Heidi Pejter Kristensen – Udarbejdet tilsynsrapport fra besøg 28. september 2021.

Heidi Pejter Kristens’s tilsynsrapport er også tilgængelig på Miljøstyrelsens hjemmeside ved at klikke her.   I tilsyns – rapporten er linket til hjemmesiden skrevet med www foran. Denne udgave eksisterer ikke.

Miljøtilsyn udført af Dorthe Nøhr Larsen / Kalvehave Labyrint Park. Rapport ses ved at klikke her.

Miljøtilsyn udført af Timm Jäger den 09. december 2010. Rapport ses ved at klikke her.   Se at Timm Jäger specifikt har nævnt at spildolie OG opsug opbevares i pallecontainere….men uden bemærkninger om at disse er “uegnede”. Det kan i øvrigt tilføjes at pallecontainere er placeret så der er plads til 1 containers volumen ved evt. udslip i området under disse ( stor opkant ).

Autoværksteds – bekendtgørelsen, den gældende ( 2019 ).

Affalds – bekendtgørelsen, klik her.

Liste over UN numre for affald ses ved at klikke her.

Link til mobil olieopsamler.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.