Fortælllingen om luftfjederen der tabte pusten og blev til en støddæmper. 

Ankenævn for Biler, bilklage.dk og Jan Christoffersen
Operatøren på dette foto er i gang med rekonstruktion af slid på en luftfjeder fra en Mercedes E-Klasse ( luftfjeder, nej, det er iflg. sagkyndig i Ankenævn for biler en støddæmper. Denne biltype er derfor ikke forsynet med almindelige spiralstøddæmpere ). Maskinen der anvendes på fotoet er en gedigen 18 volt slidmaskine forsynet med en 6,5 mm slidpind. Klik på foto for at se en større udgave af slidmaskine og støddæmper.

Vi ( JAU2 A/S, Maribo ) har tabt en sag i Ankenævn for Biler. Vi vurderede at sagsbehandlingen ikke havde kørt “lige efter bogen”.

Derfor blev sagen indbragt for det offentlige retssystem. Denne “omgang” tabte vi med et brag.

Den første behandling i Ankenævn for Biler må derfor antages at have været korrekt, eller….

Dette forhold kan man have en professionel holdning til. Denne artikel skal derfor ikke tolkes som om vi efterfølgende ønsker medlidenhed.

Artiklen er hovedsalig rettet til den professionelle udøver i branchen.

Du får her en fornemmelse af hvordan en sag i branchens eget ankenævn foregår.

Det er ikke muligt for mig at lave en objektiv beskrivelse af sagsbehandlingen.

Derfor bedes du lave din egen vurdering baseret på fotos, links og øvrige bilag som er tilgængelige her på siden.

Tab af en sag i 2 instanser giver tid til eftertænksomhed. Jeg kan naturligvis ikke lade være at komme med bemærkninger undervejs.

Jeg / vi har tabt. Derimod har autobranchens organisationer i samarbejde med FDM har vundet stort.

Ankenævn for Biler – sagen kort : Den 28. marts 2018 udskifter vi en højre bageste luftfjeder på en Mercedes E Klasse Van. Reservedelen havde kunden indkøbt hos den lokale forhandler af dette mærke.

Efter 5 uger taber denne luftfjeder “pusten”. Bilen indleveres til os den 11. juni 2018 ( monteringsdato + 5 uger = 01. maj 2018. Kunde har derfor kørt i bilen i 42 dage med fejl på luftfjeder ).  Vi fejlfinder på problemet, og kommer til den konklusion at der er fejl på den luftfjeder vi tidligere har monteret. På dette tidspunkt kunne bilen “holde højden” med motor i tomgang. Ved stilstand “sank den sammen”.

De i sagen nævnte 2  gennemgående stikhuller var derfor ikke til stede ved indleveringen til os. Spændeånd af plast for den yderste beskyttelseskappe var intakte. Rettens sagkyndige benævnte huller i luftfjeder som stikhuller. Den sagkyndige i Ankenævn for Biler skriver at de er fremkommet ved slid.

Fabriksgaranti på den udskiftede originale del ? ( 41 OK )

Vi har ingen mulighed for at yde garanti på dele som vi ikke har solgt. Vi henviser kunden til hjælp hos forhandleren, som har leveret delen. Reservedelen har naturligvis haft en defekt ved leveringen. En søgning i Google viser da også mindst 1 lignende tilfælde på en original Mercedes luftfjeder. Dette problem er beskrevet i et forum for en Mercedes klub.

Hos forhandleren bliver den defekte fjeder udskiftet. Forhandlerens værksted orienterer kunde om at den første fjeder er monteret forkert fra vores side. Fejlen er grunden til den begrænsede holdbarhed.Vi   Denne vurdering skrives på faktura i et noget dårlig Dansk. Faktura kan ses nedenfor.

Vi bliver stillet overfor et krav på mere end kr. 9.000,00. Dette krav indeholder udgifter til udlejningsbil. Vi havde dog stillet gratis lånebil til rådighed i ugen hvor reparationen blev udført.

Kravet afvises, da udskiftningen er udført i henhold til fabrikkens forskrifter. Anvisningen til reparationen havde vi indkøbt forud for arbejdet. Vi bruger ellers forstærkede fjedre til denne biltype.

Det skal pointeres at kunde, efter min mening, absolut intet har at gøre med påstanden “monteret forkert”. Kunde kan jo ikke gøre andet end at “forfølge” den forklaring han har fået fra en autovirksomhed.

Den nye mulighed for kunden : Ankenævn for Biler. ( 53 )

Kunde henvender sig først til FDM. I korrespondancen undrer jeg mig over at sagsbehandleren skiftevis benævner skaden som “slidt” for derefter at skifte til benævnelsen “bidt”. Af uforklarlige årsager må jeg ikke se luftfjederen. Efter 4 måneders forgæves breve henviser sagsbehandleren kunden til “Ankenævn For Biler“.

FDM forventer ikke vi vil indrømme forkert montering af luftfjederen, og vurderer at i Ankenævn for Biler kan der ses anderledes på sagen.

I Ankenævn for Biler fortsættes denne forgæves brevveksling. Bevisbyrden for påstanden “forkert monteret” påhviler kunden / klageren iflg. min rådgiver Dansk Bilbranche Råd. Klageren har hos FDM fået udarbejdet en “rapport”. Denne skrivelse indeholder hverken billeder eller anden dokumentation der underbygger påstanden. Se rapporten længere nede på denne side.

Den indledende del af sagen i Ankenævn for Biler giver ikke oplysninger der ændrer vor opfattelse af  montering og igangsætning af luftaffjedringen er sket korrekt. Af denne grund beder vi Ankenævn for Biler om en sagkyndigerklæring. En sådan erklæring der udføres af personer udpeget af nævnet og dets interessenter.

Sagkyndig i Ankenævn for Biler – Autobranchens eget ankenævn. ( 44 OK )

Luftfjederen blev  først indleveret til en sagkyndig her i området.  Da denne og jeg har såvel et solidt bekendtskab, erklærede denne sig inhabil helt i tråd med god forretningsskik. Fjederen blev herefter sendt videre til en tapper autoforhandler der nøje var udvalgt til videre sagsbehandling.

Det skal her tilføjes at vore forventninger til en faglig kompetent udtalelse var høje, en forventning baseret på en ugentlig klumme i  Motormagasinet om arbejdet i Ankenævn for Biler. Denne information sker ud fra specielle sager, der efter juristernes vurdering har almen interesse i branchen.

Kort sagt : Jeg var helt rolig i forhold til sagsbehandlingen. Overbevist om  “min sag”  i Ankenævn for Biler ville få et udfald i henhold til gældende Dansk ret. Et resultat der også bygger på en teknisk / faglig ekspertvurdering.

Sagkyndigerklæringen i Ankenævn for Biler ( 41  OK)

Sagkyndigerklæringen blev udarbejdet den 23. april 2019 uden hverken jeg eller kunde var indkaldt til deltagelse i besigtigelsen. I retten i Nykøbing F. fortalte sagkyndige han udarbejder sagkyndigerklæringer uden at indkalde parterne. Følgende tekst står i dommen  “Som sagkyndig i Ankenævn for biler udarbejder han sine erklæringer uden, at parter er indkaldt”.

På tidspunktet for sagkyndigerklæringen vidste jeg ikke forholdet strider mod retsplejeloven.

Ved første blik på denne “sagkyndigerklæring” var jeg overbevist om at skrivelsen var sendt forkert Den lignede mest en nominering til årets “Auto Awards” i  kategorien “Fejlfinding for dummies” . Nej, den var rigtig nok til mig. Skrivelsen var en “sagkyndigerklæring” udarbejdet af en person som har høj status i hans bagland.  Han benævnes af Dansk Bilbranche Råd som en “garvet herre”.

Jeg er dog glad for at personen er “en garvet herre” ( underforstået med at udarbejde “sagkyndigerklæringer” ). Læs “sagkyndigerklæringen” som i bedste fald kan kaldes “rent vrøvl”. Tænk på hvad der skrives af en person uden erfaring.  Se “sagkyndigerklæringen” længere nede på denne side.

Syn og skønsforretning = sagkyndigerklæring. ( 43 OK )

I et syn og skøn gennem vort retssystem skal begge parter godkende spørgsmål til skønsmanden. I tilfældet Ankenævn for Biler er det praktisk talt alene en afskrift af klagerens tekst.

For sent blev jeg klar over de rettigheder man som indklaget har. Jeg søgte kun information i den del af autobranchen som min virksomhed tilhører. Blandt andet skal man som indklaget inviteres til at overvære syn og skøn, så man kan komme med yderligere oplysninger. Man har også mulighed for at vurdere den sagkyndiges tekniske kvalifikationer. Netop de tekniske kvalifikationer havde været rart at få en vurdering af i denne sag.

Om den sagkyndige også har et synshandikap ville ligeledes kunne vurderes.

Mine kommentarer til sagkyndigerklæringen. ( 44 )

Jeg sender efterfølgende min kommentar til Ankenævn for Biler omkring erklæringen. Luftfjederen er nu er omdannet til en støddæmper. Jo, ordet luftbælg bruges midt i skrivelsen. Den sagkyndige vender tilbage til ordet støddæmper. Til ankenævnet konkluderer jeg  at personen ikke kendskab til bilteknik.

Enhver  lærling i grundforløbet kender jo forskel på en fjeder og en støddæmper. Jeg beder samtidig om at se såvel reservedelen som bilen. Jeg ønsker at se hvordan denne transformation er sket.

Som en reaktion på min kritik bliver den sagkyndige endnu mere specifik og taler om “mundhuggeri”. Nu omtales den komplette del som en støddæmper. Den beskadigede del af støddæmperen betegnes som luftbælg.

Ak og ve – luftfjederen er ikke en del af en støddæmper. En Mercedes E-Klasse har luftfjeder og støddæmper som 2 separate dele. Den sagkyndiges uvidenhed bliver hermed belyst fra flere vinkler. I sagkyndigerklæringen kan samtidig læses at dennes primære informationskilde er Google. Se mailen længere nede på denne side.

Formand og dommer i Ankenævn for Biler ( 44 )

Jeg får ikke lov at besigtige hverken bilen eller luftfjederen, og sagen behandles af nævnets dommere den 26. juni 2019, og i et enigt panel dømmes jeg til at betale kunden en kontant erstatning på kr. 4.937,05.

At der træffes en afgørelse om forkert montering af en “luftfjeder / luftbælg” når den sagkyndige har modtaget / behandlet en “støddæmper” burde undre dommerne. Nå, læsebrillerne var for alle dommerne blevet i skuffen denne dag.

Efterfølgende sendes  en anmodning om at få luftfjederen udleveret, og min begrundelse er at ude i samfundet tilfalder den erstattede del den der har ydet erstatningen. Jeg får følgende tilbagemelding fra Ankenævn for Biler : “Nedenstående besked er uforstående for Sekretariatet”. Jeg må svare tilbage at det ikke er en “besked”, men derimod et” spørgsmål”.

Da Ankenævn for Biler er registeret under et Dansk CVR – nummer regnede jeg som noget helt naturligt med at koncernsproget var Dansk.

Medarbejderen fra Ankenævn for Biler og hans kommentar. ( 34 )

En sagsbehandler fra Ankenævn for Biler ringer tilbage til mig for at få sagen opklaret, og anbefaler mig at kontakte den sagkyndige for at få luftfjederen udleveret, “hvis han altså ikke havde destrueret den”. Samtidig sagde samme medarbejder : “Nu ved jeg ikke om du har været med til syn og skøn”.

Jo, det vidste han. Iflg. den sagkyndiges  udtalelse i retten den 12. august 2020 havde samme person givet ordre til at sagen skulle behandles uden indkaldelse af parterne, deriblandt mig.

Luftfjederen blev udleveret fra den sagkyndige til os ( 46 )

Det lykkedes os at få luftfjederen udleveret den 10. juli 2019, og det var nu endnu mere tydeligt at sagkyndigerklæringen var mangelfuld. Luftfjederen har 4 skader : 2 huller som af rettens syn og skønsmand, Bo Kortemann Krogså, betegnes som “stikhuller”, spændebånd ved nederste del havde sluppet sit tag samt slidskade på modsat side af “spændebåndets slip”.

Skaden der består i “at et spændebånd har sluppet” var ikke medtaget ( måske ligefrem udeladt ) i sagkyndigerklæringen.

Den sagkyndige fra Ankenævn for Biler var af FDM indkaldt som vidne under retssagens hovedforhandling den 12. august 2020 ved retten i Nykøbing Falster. Her fortalte den sagkyndige meget levende at “toppene” på luftfjederens udvendige beskyttelseskappe havde slidt de på hans sagkyndigerklæring viste huller.

Bemærk at de nævnte huller ikke var til stede i den udvendige kappe på trods af dennes bløde materiale – blødere end den indvendige del hvor det “fjedrende trykluft” er til stede.

Naturligvis et helt tilfældigt sammentræf at jeg har været i stand til at frembringe identiske huller i en helt identisk luftfjeder ( en Mercedes OE del ) med en boremaskine hvor der i patronen sidder et 6,5 mm bor. Dette kan ses på et “sammenligningsfoto”  længere nede på denne side.

Ankenævn for Biler og resultatet. ( 41 )

Efter at have modtaget “dommen” fra Ankenævn for Biler kontakter jeg Lars Ellegaard, Dansk Bilbranche Råd ( én af Danmarks mest erfarne biladvokater ). LE var i juryen den pågældende dag hvor min sag blev behandlet

Yderligere medlemmer var Steen Friis Nielsen ( formand ) og Lennart Fogh. Lars Ellegaard rådede mig til at søge genoptagelse af sagen, da der nu var kommet nye oplysninger i form af foto af den del hvor spændebåndet havde sluppet sit tag.

Nye oplysninger ? Jeg var målløs. Skaden havde jo været der hele tiden – den højt profilerede sagkyndige havde blot undladt denne skade i sin erklæring. Objektiv sagsbehandling ?

I samtalens forløb fortalte Lars Ellegaard omkring evt. videre forløb i retssystemet “..man måske dér får et syn og skøn som kan være mere grundigt, det vil jeg ikke afvise“. Jeg “tænker mit”, og lad mig forklare : “Når en fagmand ser en reservedel, der skal vurderes, “springer” fejlen i øjnene straks. Mere eller mindre grundigt syn og skøn, nej.

Ansøgning om genoptagelse til Ankenævn for Biler blev skrevet.

Nå pyt, jeg lavede en skrivelse med højopløste fotos i 24 bit farvedybde, så der ingen mulighed var for at overse hvordan luftfjederen så ud med skaden nederst. Denne skrivelse skulle forelægges formanden for nævnet.

Denne person er byretsdommer, men besidder, foruden de nødvendige juridiske ekspertiser, også stor viden om bilteknik. Dette fremgår af Trustpilot. Derfor træffer nævnets medlemmer den korrekte afgørelse i såvel juridisk som teknisk forstand hver gang.

Se min skrivelse nedenfor ved at klikke på “eksemplet”.

I stedet for blot at anvende min skrivelse direkte, vælger Sekretariatschef Nikolai Andreasen at indscanne skrivelsen og ændre den til sort / hvid ( 1 bit “farvedybde”, nej – ikke gråtoner ) i sin kommunikation til formanden. Jeg bemærker dette til Sekretariatschef Nikolai Andreasen.

Nikolai Andreasen melder tilbage at det intet problem er at bruge min version i stedet. Om det er gjort, har jeg ingen viden om, ej heller  hvad formålet med at ødelægge materialet er. Den eneste begrundelse kunne være at prale med tilstrækkelig serverkapacitet, da filen ved denne indscanning blev 3 gange større. Den sort / hvide fil ses nedenfor ved at klikke på “eksemplet”.

Blev sagen genoptaget ? ( 40 OK )

Om jeg fik mulighed for genoptagelse ? Nej, men det havde jeg heller ikke forventet. Iflg. svarskrivelsen var der ikke grundlag for genoptagelse. Dette svar er givet af samme person som har behandlet sagen i ankenævnet. Se dokumentet nederst

Herefter fortsætter sagen i det offentlige retssystem hvor jeg / vi taber en gang til.

På Trustpilot kan læses at samtlige sager er korrekt behandlet såvel teknisk som juridisk. Dette sammen med at genoptagelse af min sag ikke var mulig indikerer at sagsbehandlingen er sket i henhold til det niveau som er fastlagt

Ankenævn for Biler – og “min sag”. ( 40 – OK)

Er “min sag” et enkeltstående tilfælde ?   Én af interessenterne har udtalt “at de ikke i Ankenævn for Bilers historie har haft en sag som min”. Det er ikke rigtigt – men det er første gang det er opdaget. Det er også første gang en indklaget taber har taget til genmæle. Til genmæle med faglige korrekte argumenter.

Det er svært er det for mig at skjule skuffelsen over “sagen”.  Ikke over at sagen er tabt, det er jeg for længst kommet over. Det kunne i korthed ordnes med en betaling.

Skuffelsen skal ses som en resultat af det niveau ankenævnet arbejder efter. Niveauet er lagt af Autobranchen Danmark, Bilbranchen og Dansk Bilbranche Råd i samarbejde med FDM. Retningslinjerne gælder såvel sagkyndige, dommere og andet fagpersonale i Ankenævn for Biler.

En simpel reservedel som en luftfjeder med  synlig fejl i samling, slidmærker og 2 gennemgående borehuller. Det var for stor en sag for autobranchens ankenævn.

Et naturligt spørgsmål kunne være : Burde Ankenævn for Biler have påtaget sig denne sag ? Den sagkyndige kender jo hverken biltypen eller reservedelen. Domsudskrift fortæller at sælgeren af reservedelen kontaktet af den sagkyndige. Følgende tekst fremgår : Hvis luftbælgen er monteret forkert, så er det ifølge Mercedes et rimelig kendt problem at der slides hul. – Se teksten i skærmdump længere nede på siden.

Når der undervises skal underviseren have en faglig kompetence der ligger mindst ét niveau højere end “eleven”. Ikke ét niveau under.

Kontrol af arbejde, også i autobranchen, ligestilles med undervisning.

Hvad er Ankenævn for Biler ? Ankenævnet er efter min overbevisning sammensat efter “salatmetoden”. Ja, ligesom der ikke er italienere og russere i henholdsvis italiensk- og russisk salat er der ingen personer med autobaggrund i Ankenævn for Biler. ( 34 – OK)

Et forsigtigt gæt var at mindst én af dommerne tidligere havde anvendt en neglefil. Ud fra denne erfaring kunne udledes hvordan en slidskade ser ud.  Det var ikke tilfældet her.

Har medlemmer af Ankenævn for Biler end ikke viden om helt dagligdags udtryk ? Hvordan har de tænkt sig at vurdere eventuelle fejl i en teknisk kompliceret genstand som en bil ?

Billetterne på 1. række til dette skuespil har været dyre.  Set i det store perspektiv vurderer jeg at det har været prisen værd.  Ærgerligt at jeg er årgang 1954. Til jer unge i branchen : “Se at komme derudaf”.  Fremtiden er lys når I alene er oppe imod konkurrenter på dette niveau.


Fotoet til venstre er resultatet af den rekonstruktion der bliver foretaget med “slidmaskinen” ( boremaskinen ) øverst til højre.
Fotoet til højre herover er den støddæmper ( ak ja, dem jeg kender efter 50 år i autobranchen kalder det en fjeder ) som sagkyndig i Ankenævn for Biler gennem 2 instanser har bedømt som slidhuller.
Synes der at være en lighed ? – døm selv, jeg er naturligvis “farvet” i min vurdering.

Luftfjederen der har været til vurdering hos Automester i Tappernøje :

Luftfjederen ( I “Ankenævn for Biler – jargon” dog en “støddæmper” ) der er vist herunder, er den reservedel hele “sagen” drejer sig om :

Læg mærke til at luftfjederen er skæv, altså bøjer nedad i venstre side ( den nederste del af luftfjederen ).

Skævheden skyldes at selve gummidelen er “gået fra” ved nederste bespænding ( se foto herunder ). Denne skade, som af os vurderes til at være “den egentlige”, har Ankenævn for Biler‘s sagkyndige Jan Christoffersen ej medtaget på “sagkyndigerklæringen”.

Af denne grund var det skadeligt for sagsbehandlingen at jeg ikke måtte være til stede ved udarbejdelsen af nævnte erklæring.

Foto af luftfjederens nederste del der viser at spændebånd ( delvist ) har sluppet sit tag :

Læg mærke til den store åbning der er fremkommet ved at spændebåndet ikke længere holder luftfjederens gummi / lærredsdel på plads.

Denne skade var ikke på nogen måde nævnt eller vist på “sagkyndigerklæringen” der er udført den 23. april 2019.

Faktura for udskiftning af luftfjeder hos den lokale forhandler / værksted :

BEMÆRK teksten : “Luftbælg har været monteret forkert så den har slidt hul i bælgen”.

Kan en luftbælg slide hul i sig selv ?. Havde der været tale om en udtalelse fra en faglig kompetent person, ville det have været fremhævet hvor i monteringen det var gået galt.

Kundens udlægning : …hvis der ikke var pumpet luft i…

Den “sagkyndiges” udlægning : …idet den ikke har været korrekt rettet ind.

Teknisk undersøgelse af luftfjeder fra FDM

Under syn og skøn hos Bo Kortemann Krogså udtalte FDM’s tekniker, Tom Larsen, at det ikke var muligt den yderste tynde kappe kunne slide hul i luftfjederens trykdel ( indvendige del ).

Dokumenter fra sagkyndig i Ankenævn for Biler :

Sagkyndigerklæring udarbejdet af Jan Emil Bohn Christoffersen den 23. april 2019 :

VIGTIGT : Ophavsretten til såvel den udarbejdede tekst som til fotos vist ovenfor i “Sagkyndigerklæring” tilhører Jan Christoffersen, Tappernøje Autoservice og Automester i Tappernøje i forening.

Denne ophavsret respekteres fra lortereservedele.dk’s side.

Forespørgsel fra sagkyndig. Nej, jeg har ikke skiftet en støddæmper.:

Bemærkning fra sagkyndig i Ankenævn for Biler efter min kritik af “sagkyndigerklæring”:

Jan Christoffersen,Ankenævn for Biler

Jeg ved ikke hvorfra indklagede har…………..Jo, det ved han – den information har sagkyndige selv leveret – TAK for det.

Min ansøgning om genoptagelse af sagen ( original ) :

KLIK på ovenstående og se den fulde tekst / fotos.

Ansøgning om genoptagelse af sagen efter “redigering” af Hr. Sekretariatschef Nicolai Andreasen :

Jan Christoffersen,Ankenævn for Biler

KLIK på ovenstående og se den fulde tekst / fotos.

Dokument fra Ankenævn for Biler :

Afslag på genoptagelse af “sagen” :

Syns og skønsrapport fra Retten’s udpegede skønsmand :

Rapport fra syn og skøn udført af Bo Kortemann Krogsaa den 14. februar 2020 :

Jan Christoffersen,Ankenævn for Biler

BEMÆRK teksten i ovenstående : Skade skyldes udefra kommende stikhuller ( altså er de ikke slidt som Sagkyndig Jan Emil Bohn Christoffersen har fremført i retten i Nykøbing F.. At det er “stikhuller” ( eller “borehuller” ) stemmer meget godt overens med det “sammenligningsfoto” som ses ovenfor )

Sagsakt fra Retten I Nykøbing F :

Dom fra sagens behandling i retten i Nykøbing F.” :

Jan Christoffersen,Ankenævn for Biler

VIGTIGT : Der er ikke nedlagt navneforbud i denne sag, derfor er kundens navn tilgængeligt i udskrift fra dommen. Som udgangspunkt er alle domme i Danmark offentligt tilgængelige. Dette forhold vil jeg ikke sætte mig op imod.
Ja, så er der sat . ( punktum ). Klik på ovenstående og læs hele dommens tekst. To huller der opstår ved slid og gennembryder luftfjederens ( støddæmperens ) indvendige del på præcis samme tid ? Ja, indrømmet, jeg har en gang imellem også en reparation der er “once in a lifetime”. Om stående er én af dem kan du selv bedømme, men jeg har én som kan ses ved at klikke her.
Tekst fra ovenstående : Hvis det var stikmærker, så skulle der have været huller i den ydre manchet, og det var der ikke.
Spørgsmål fra redaktionen : “Er det ikke muligt af afmontere beskyttelsesmanchetten ( den ydre manchet ), og derefter tilføre stik- / borehuller ?”

Foto af luftjederen :

Foto af luftfjederens indvendige del – bemærk området ved de 2 “slidhuller” :
Ankenævn for Biler,Jan Christoffersen
Tekst fra domsudskrift : Det er lavet af noget vævet stof belagt med gummi. Gummien er slidt væk, og så er der gået hul, hvorved luften kunne komme igennem.
Spørgsmål fra redaktionen : Hvad er det der har slidt hul på luftfjederens indvendige side ?
Den indvendige side med “slidmærker” ( fra borehuller ) ser præcis ud som den gør på ydersiden hvor beskyttelseskappen kunne røre ( se foto ovenfor der er optaget ved at “krænge” den indvendige del ud ).

Nedenstående foto kan ses som orientering og til forståelse af ovenstående tekster :

Højre baghjulsophæng på en Mercedes E-Klasse magen til den i sagen omtalte :
Bagtøj på Mercedes E-Klasse
På fotoet herover kan du se at en Mercedes E-Klasse har separat luftfjeder og støddæmper. Den “sagkyndige” må formodes aldrig at have set undervognen på denne ellers meget udbredte bilmodel.
LAND ROVER Discovery – Venstre baghjulsophæng :
Land Rover Discovery, venstre baghjulsophæng
På fotoet ovenfor ses venstre baghjulsophæng på en Land Rover Discovery. Som det kan ses er støddæmper og luftfjeder en samlet enhed på denne bilmodel, altså det er beskrevet i “sagkyndigerklæringen”, en erklæring der burde være udarbejdet omkring en Mercedes E – klasse, og ikke en Land Rover.
Det er “som om seriøsiteten ingen ende vil tage”.

Læs også ( kun for registrerede brugere )   Den sagkyndiges nye faglige påklædning ( se, han har jo ikke noget på )   klik her

…og eventuelt også Jørns Auto unplugged ved at klikke på denne tekst.

Ankenævn for Biler – bilklage.dk besøges ved at klikke på denne tekst.

Med venlig hilsen
Jørn Jørgensen T direkte 54 76 13 07 – Mail : jj@jau2.com