Bil-teknik

Motormagasinet, Motor Magasinet. En kilde til information om og fra autobranchen.

motormagasinet, Motor Magasinet
Klik på ovenstående “skærm – dump” for at se Motor Magasinets Facebook side.

Motormagasinet har jeg læst jævnligt ( næsten hver udgivelse ) siden starten af min læretid i august 1971. Jeg er årgang 1954.

Motor Magasinet blev blev startet i 1969 af Forlaget R. Bundgaard. Det er derfor ikke mange udgivelser, jeg er gået glip af i bladets tid.

Senere er bladet kommet på andre hænder. Jeg husker bedst tiden under Egon Mathiesen. Måske fordi jeg til et årsmøde i PAVA organisationen har haft fornøjelsen at overvære et inspirerende indlæg af netop Egon Mathiesen. Et indlæg jeg nu 30 år efter stadig refererer til når snakken går på kunde – betjening.

Motor Magasinet udgives nu af Nordiske Medier og udkommer uge. Fredag morgen ligger printudgaven i min postkasse. Jeg har dog mulighed for at “smuglæse” den digitale udgave torsdag eftermiddag inden jeg forlader min virksomhed.

Motormagasinet. Hvad forventer jeg af bladet ?

Indholdet i Motor Magasinet “æder jeg råt” ( sådan da ). Jeg er klar over at en udgivelse som Motor Magasinet ikke kan give økonomi til ansættelse af “detektiver”. Altså fagfolk til kontrol af alt indkommet stof. Indholdet har i alle årene været min primære kilde til information fra en spændende branche. En branche jeg i skrivende stund har været en del af i 50 år.

Alligevel forventer jeg artiklerne i Motor Magasinet giver et retvisende billede af de problemstillinger vi dagligt bliver udsat for ved arbejdet med biler. Hvad enten det gælder handel med biler, nye som brugte. Eller det det gælder service og reparation af private og erhvervsbiler.

Forventningen er at der i et medie som Motor Magasinet også optages artikler der er kritiske. Kritiske over for større organisationer / sammenslutninger.

Gennem årene har jeg haft den fornøjelse at få optaget enkelte artikler om  livet i branchen. Primært om reservedele i dårlig kvalitet og rustbeskyttelse.

Hvorfor dette indlæg om Motormagasinet ?

Vi har i Ankenævn for Biler tabt en sag om montering af en luftfjeder på en Mercedes.

Beskrivelser om arbejdet i bilklage.dk / Ankenævn for Biler fremført i Motor Magasinet giver indtryk af et højt fagligt niveau. Og et højt juridisk niveau i nævnet. Beskrivelser der står i skærende kontrast til det “virkelige liv” i det private ankenævn.

Lad mig blot nævne nogle enkelte “højdepunkter” fra “min sag” : Meddelelser fra nævnet sendt som spam. Reservedelen skiftede identitet fra luftfjeder til støddæmper. Jeg blev udelukket fra deltagelse i syn og skøn. Sagen forkyndt med forker nummer. Og med forkert modtager.

Al saglig information fra min side blev fejet væk. Fejet væk af  personer der markedsfører sig som såvel Retspræsident ( formand for ankenævnet ). Af Danmarks Bedste Biladvokater. Af en juridisk chef. Af en sekretariatschef. Lars Ellegaard ( dommer i sagen ) har til mig udtalt at alle papirer i sagen var læst. Hverken Lennart Fogh ( FDM ) og formand Steen Friis Nielsen ( også retspræsident ved Retten I Herning ) var derfor i tvivl om manglende deltagelse i syn og skøn. Syn og skøn kaldes under bilklage.dk for “sagkyndigvurdering”.

Sammenfattet kan dokumentres at Ankenævn for Biler hverken overholder egne vedtægter eller Dansk lov.

Havde jeg i forbindelse med læsning af Motor Magasinet fået blot en mindre indikation på ovennævnte, havde jeg ikke spildt tid på en sagsgang i det private nævn. Et privat nævn der agerer efter for godt befindende.

Hm, var det ikke en “enlig svale” jeg var ude for ?

Én af interessenterne har til mig udtalt at i nævnets historie med ca. 8.000 sager har der ikke været en sag som min.

Rent vrøvl. Men det er første gang det er opdaget. Udtalelsen ligger på niveau med at Neil Armstrong aldrig betrådte månen den 21. juli 1969. Men i stedet blev “moonwalk” udført i et TV – studie.

Jeg mener ikke at have fjender i autobranchen. Af denne grund fandt jeg det naturligt at advare mine kolleger mod en sagsbehandling som den jeg har været gennem. Ultimo august sendte jeg derfor en kraftig forkortet beskrivelse til Motor Magasinet. Til 2 forskellige medarbejde på grund af ferie hos “den første”. Jeg havde en forventning om optagelse. Dette på trods af den kritiske indstilling fra min side.

Der er efterfølgende ikke kommet en reaktion fra Motor Magasinet til mig.

På årets FTZ Messe på “bagerens fødselsdag ( elvte i elvte – altså 11. november ) besøgte jeg derfor Motor Magasinet‘s stand for at høre grunden. Kun en medarbejder fra annonce -afdelingen var til stede. Jeg blev dog kontaktet pr. mail med næste dag med opfordring til genfremsendelse af materialet. Ingen fra redaktionen kunne erindre henvendelsen fra mig.

Denne gang blev det modtaget. Jeg fik tilbagemelding den 12. november med ordene “Tak for tilsendte, jeg videregiver din henvendelse til redaktionschef Allan Bauer, som jeg forventer giver dig en mere udførlig tilbagemelding.”

Har jeg fået en tilbagemelding  fra Motormagasinet ?

Her den 27. december 2021 har jeg ikke hørt / set nogen yderligere tilbagemelding.

Hvorfor ikke ? Jeg har ikke konkret viden – men det mest sandsynlige er vel at autobranchens talerør helst vil holde kritiske røster ude. Det er langt sjovere at klappe vennerne på skuldrene og sammen blive enige om “hvor gode vi er”.

Hvad er resultatet ?

Når der er problemer, og disse ikke kommer “frem i lyset”, får vi et “forkvaklet” syn på hvad der sker i vor branche. Synet bliver “alt for lyst”. Det er fint med en positiv indstilling. Denne skal dog ikke ske på bekostning af fortielser.

Motor Magasinet ( og dermed Nordiske Medier ) må naturligvis bygge sin virksomhed på de værdier de har lyst til. Fortielser i medieverdenen er jo ikke ansvars – pådragende på nogen måde….

…men er det moralsk korrekt ?

Døm selv.

Jeg vil ønske at jeg med artiklen kunne sikre at ingen kollega kommer i samme situation. Det skal dog her retfærdigvis nævnes at én af interessenterne har lovet at niveauet sættes op. Men sker det ?

Efter det som jeg har været gennem har jeg ingen tro på retfærdighed i Ankenævn for Biler. Ej heller i autobranchens organisationer.

Motormagasinet – Læs den artikel jeg havde forventet at få bragt i Motor Magasinet i efteråret 2021 ved at klikke på denne tekst.

Læs   Fortællingen om luftfjederen der tabte pusten og blev til en støddæmper.   Dette er siden hvor den komplette beskrivelse findes. Inklusiv al tænkelig dokumentation. Er du i autobranchen ? Giv dig tid til læsning og trøst dig med at det “ikke var din omgang”. Vogt dig for efterligninger. Det er 112% værkstedshumor. Orkestreret at autobranchens organisationer i samarbejde med FDM. Det er førnævnte der vil betragtes som professionelle.

Med venlig hilsen
Jørn Jørgensen
JAU2 A/S / lortereservedele.dk  T 55 55 34 36