Bil-teknikVærkstedsdrift

Ankenævn for Biler og bilklage.dk

Ankenævn for Biler og Bilklage.dk
Er delen vist ovenfor en fjeder eller en dæmper ? Ja, godt spørgsmål ( som Lars Løkke Rasmussen ville sige ). Det afhænger af om man er “menig mekaniker” eller sagkyndig. Det der kaldes “en garvet herre” i Ankenævn for Biler. I denne organisation hedder reservedelen en støddæmper. Forvirret ? Det vil du ikke være efter næste afsnit af “Autosoap”.

Ankenævn for Biler og bilklage.dk. Det er kundens mulighed for retfærdighed når denne ikke kan blive enige med autoforhandler eller -værksted.

Nu blev det min tur, og jeg tabte sagen med et brag i ankenævnet. I den følgende retssag var resultatet det samme. Sagen faldt ud til kundens fordel.

Ved kundens henvendelse til Ankenævn for Biler var jeg helt rolig med hensyn til det faglige niveau. Det er jo branchens eget ankenævn.

Min vurdering byggede på den jævnlige klumme i Motormagasinet. Her bliver sager fra nævnet fremlagt af jurister fra branchen. At branchens organisationer står bag burde borge for faglighed.

Sagen drejer sig om montering af bageste luftfjeder på en Mercedes E Klasse. Kunden havde selv indkøbt og leveret reservedelen.

Efter kort tid “taber fjederen pusten”, og kunden er naturligt skuffet. Stedet hvor kunden har indkøbt delen fortæller defekten skyldes forkert montering fra vor side.

Jeg må ikke se den defekte luftfjeder, og kunde henvender sig først til FDM. Senere til  Ankenævn for Biler.

At jeg har tabt sagen og skal yde erstatning er let at komme over. Det kunne klares med en overførsel. Skuespillet jeg har været igennem ved sagens behandling i ankenævnet er skyld i denne artikel. Amatør kan ikke bruges i denne forbindelse. Total mangel på professionalisme er en mere korrekt betegnelse.

Skuespillet i Ankenævn for Biler starter.

Luftfjederen blev først indleveret til en sagkyndig her i nærområdet. Denne erklærede sig inhabil, og reservedelen blev sendt videre til en tapper autoforhandler som nøje var udvalgt.

Hos den tapre autoforhandler ændrer luftfjederen status. Fjederen var nu blevet til en støddæmper. Hvordan denne transformation er sket ved jeg ikke. Jeg må stadig ikke se delen. Jeg ikke bliver ikke indbudt til syn og skønsforretningen.

Fra programmet i nævnet kan nævnes :

 • De første henvendelser fra ankenævnet sendes som spam. Dette forhold blev senere rettet efter min henvendelse.
 • Jeg beder om at få udarbejdet en sagkyndigerklæring
 • Der udarbejdes en sagkyndigerklæring, og reservedelen skifter endnu en gang status. Denne gang til en del af en støddæmper .
 • Jeg indgiver bemærkninger mht. manglende indbydelse til overværelse af syn og skøn. Jeg bemærker også transformationen.
 • Den sagkyndige betegner skriftligt mine bemærkninger som “mundhuggeri”.
 • Nævnet der behandler sagen består at formand Steen Friis Nielsen ( byretsdommer ). Lennart Fogh ( FDM ) og Danmarks mest erfarne biladvokat, Lars Ellegaard er også deltagere.
 • Ankenævnet godkender at der nu er tale om en støddæmper.
 • Ankenævnet godkender at jeg ( og kunden ) ikke har været indbudt til syn og skøn. Lars Ellegaard udtaler dog i mail : “Det er naturligvis beklageligt at du ikke….”.

Dansk Bilbranche Råd udtaler : “..er sket en processuel fejl, idet du ikke har været indkaldt til skønsmandens besigtigelse”. Nej, der er ikke sket en fejl. Den sagkyndige er indkaldt af FDM som vidne i den efterfølgende retssag. Her fremkommer under vidneansvar at en navngiven person i ankenævnet har afgivet ordre til at besigtigelsen skulle ske uden at at parter var til stede.

Nu må jeg se luftfjederen, men for sent ?

Efter sagen er afgjort i nævnet kan jeg hente fjederen. Jeg kan nu se at fjederens skader ikke skyldes slid eller fejl i montering.

Et bånd er sluppet, og der er 2 borehuller i delen. Disse huller betegnes som “stikhuller” af rettens skønsmand, Bo Kortemann Krogså. Om det er “stik- eller “borehuller” afhænger af  værktøjet

De 2 huller har den sagkyndige i nævnet fastholdt stammer fra kontakt mellem fjeder og udvendig kappe.

Fremkomst af 2 borehuller i en luftfjeder på grund af fejl i montering er vel en konspirationsteori på linje med at den første månelanding med Neil Armstrong blev udført i et TV studie.

Er der sket fejl i nævnets behandling ?

Der sker fejl alle steder kunne være et argument for sagens udfald. Ikke i Ankenævn for Biler. Se tekster på Trustpilot : Sagen er såvel teknisk som juridisk korrekt afgjort.

Det niveau, som jeg har oplevet, er fastlagt af branchens organisationer fordi

 • Jeg søgte om genoptagelse med udgangspunkt i manglende indbydelse til syn og skøn.
 • Yderligere begrundelse : Væsentlig skade på fjederen var ikke medtaget på erklæring.
 • Manglende teknisk viden hos den  sagkyndige.

Sagen blev ikke genoptaget, da formanden udtalte der ikke var grundlag.

Er “min sag enestående” ?

Én af interessenterne har udtalt “…at de aldrig i nævnets historie har haft en sag som min..”.

Det er naturligvis ikke rigtigt, men der er noget om snakken : “Det er første gang det er opdaget”. Det er ligeledes første gang en indklaget taber har modsagt “fagkundskaben” med rette argumenter.

FDM og det gode juridiske håndværk.

I  den senere retssag bruger FDM samme sagkyndige som vidne. Den mangelfulde erklæring havde Lennart Fogh i sin egenskab af dommer i nævnet godkendt. Lennart Fogh havde også godkendt at jeg ikke var indbudt til syn og skøn.

Indrømmet, det er godt juridisk håndværk fra Lennart Fogh og FDM.

Konklusion om Ankenævn for Biler – bliver der en næste gang ?

Et naturligt spørgsmål fra dig som læser  : “Hvad vil jeg gøre hvis der bliver en næste gang ?”

Én ting er sikkert : Jeg vil aldrig mere montere en del som bilejeren selv har leveret.

Foruden dette forhold kan jeg naturligvis ikke sikre mig mod kunder der er spiller af natur og køber et lod til kr. 400,00 i Ankenævn for Biler. Denne indsats får kunde oven i købet tilbagebetalt når roulettens pil peger væk.

Niveauet i ankenævnet er forventeligt, når gode bekendtskaber går forud for faglige kvalifikationer.

Hvis du synes ovennævnte beskrivelse er rent pladder har du fuldstændig ret – men det var ikke mig der begyndte.

Læs også   Ankenævn for Biler : Fortællingen om luftfjederen der tabte pusten og blev til en støddæmper ved at klikke på denne tekst.   Her er den komplette beskrivelse af sagsforløbet inklusiv bilag og fotos.

Ankenævn for Biler tog fejl i klagesag – Artikel i Motormagasinet.   Sagen er fra 2016, men viser meget godt den totale mangel på teknisk viden som hersker i organisationen Ankenævn for Biler.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *