Alle indlæg

Indlæg
februar 7, 2022VærkstedsdriftDenne side er kun for registrerede brugere. [...]
december 31, 2021Bil-teknikData og viden om auto er nødvendig for arbejdet med bilreparation og autoservice. Volvo’en og tilgængelige data. En Volvo V70 Diesel årgang 2010 havde startproblemer. Kort efter start faldt rail – trykket, og mistanken til et periodisk svigt af “fødepumpen” i brændstoftanken “poppede op”. Det var muligt en enkelt gang at “dunke” til tanken, hvorefter bilen startede. Forbindelser til denne pumpe blev kontrolleret, men da der ingen fejl var at finde, blev pumpen udskiftet. Herefter kunne bilen starte uden problemer. En kontrol af fejlkoder inden prøvekørsel viste koden P2452, ( iflg. mine data skyldes den en elektrisk fejl i kredsen hvor difference – tryk – sensoren indgår ). En kode som ikke var til stede ved indlevering. En parameterudlæsning på difference – tryk – sensoren viste en negativ værdi ved stilstand, og sletning af adaptioner for samme havde ingen virkning. Da visningen var negativ, blev en ny sensor bestilt og monteret. Resultatet herefter var præcis det samme. Indrømmet, jeg burde inden udskiftning have kontrolleret forbindelse fra motorstyring til sensor. Det “sprang” jeg i første omgang over på grund af sensorens placering lavt bag motor… …men det gjorde jeg efterfølgende – altså kontrollere nævnte forbindelser. Et diagram blev udskrevet fra én af vore dataleverandører. Resultat : Der var ingen gennemgang på nogle af forbindelserne. Kunne det være rigtigt ? Næppe. Et OE – diagram blev bestilt. Det viste sig herefter at alle forbindelser var i orden. Både med et ohm – meter og med efterfølgende “belastning” med en svag pære. Så langt så godt. Men visningen var stadig forkert, og fejlkoden forblev i systemet. Min hotline foreslog at montere en original difference – tryk – sensor i stedet. Kvaliteten på den Bosch som jeg tidligere havde monteret kunne være dårlig. Opdatering af software i motorstyringen blev også nævnt som en mulighed. Men hvorfor skulle softwaren opdateres ? Bilen har jo kunnet køre med denne “gamle” software indtil nu. En ny OE – sensor ( til 3 gange så høj en pris ) blev monteret. Resultat : Præcis det samme som inden udskiftning. Altså negativ visning og fejlkode i motorstyring. Min “næse” sagde mig at her er noget galt. Hvad gør vi nu lille du ? Da jeg ikke har abonnement til OE data hos den dataleverandør, som jeg havde benyttet til ovenstående, måtte jeg ty til en anden kanal. Jeg fik herefter leveret en OE fejlbeskrivelse fra min anden dataleverandør. Fejlen har intet med “elektrisk fejl” at gøre. Fejlkoden sættes ved overmætning af partikelfilter. Oversat fra engelsk “skriver Volvo” : “Sodmængden i partikelfilteret overstiger en vis grænseværdi”. En kontakt til et tidligere Volvo serviceværksted, som jeg har et rigtig godt forhold til, kunne fortælle at de kendte til koden. Teknikeren kunne fortælle at denne kode som regel sættes i forbindelse med fejl på én eller flere indsprøjtningsdyser. Partikelfilterets adaptioner blev herefter slettet. Efterfølgende kunne nævnte fejlkode også slettes. Efterfølgende prøveture ændrede ikke på dette forhold, og bilen har i skrivende stund kørt upåklageligt i mere end 4 måneder. Mercedes’en & dyserne. En Mercedes E 200 årgang 2008 ( motorkode 646.821 ) var indleveret med fejlen iflg. brugeren “sætter ud”. Hvad der videre lå i denne beskrivelse, fandt vi ud af efter en prøvekørsel. Vi havde ved indleveringen ikke kontakt til brugeren / chaufføren ( bilen er en rustvogn ). Udsætterne kom  ved svag acceleration fra 80 – 90 km/t. Udsætterne var virkelig kraftige, og satte rystelser i hele bilen. Kraften i disse rystelser kan bedst beskrives som dem man ( som ældre automekaniker ) kender fra fortidens karburatorbiler hvor motoren “ikke fik nok at leve af”. Hvordan opstod disse rystelser ? Hvor kom de fra ? Kardan og ophæng for samme blev kontrolleret. Ingen synlige fejl. Gear- og motorophæng blev kontrolleret. Ingen synlige fejl. Min interesse blev herefter rettes mod indsprøjtningsdyser. Det er / kan være en kilde til rystelser / udsættere i motorer på Mercedes. En kilde vi tidligere har fået bekræftet på på en anden kundebil – en Mercedes Sprinter. Efter aftale med kunde udskifter jeg alle 4 dyser. Samtidig laver jeg den aftale med kunden at såfremt det ikke afhjælper problemet, betales alene nettoprisen for reservedele og UDEN arbejdsløn. 4 dyser blev skiftet og spændt tog jeg ud på en prøvetur. Motorgangen var bedre / blødere, men udsætterne var der stadig. Og i næsten samme styrke. Hva’ gør vi nu lille du ? Jeg havde samtidig med ordren aftalt at der skulle skiftes olie på automatgearkassen. Gearkassen blev herefter “skyllet” med i omegnen af 20 liter automatgearolie ( den var MEGET snavset ), Filter blev naturligvis også skiftet i proceduren. Ny prøvetur. Oh, hvilken oplevelse. Udsættere var væk. Der var en smule ved start, men efter en længere tur var udsætterne totalt væk. Senere har jeg mødt brugeren af denne bil. Uopfordret sagde denne at bilen nu kører rigtig godt. Hvad kan jeg så lære af det ? Det er ikke altid fejlsøgning er så simpel. Det har været en øjenåbner af de store. Efter “skylning” af gearkasser vender kunder ofte tilbage og fortæller at gearskiftet, og dermed køreoplevelsen, er blevet meget bedre. Men ikke at en “skylning” kan give så meget effekt. Ovenstående 2 eksempler på fejlsøgning har jeg skrevet for at vise at ved auto – reparation er det uhyre vigtigt at have såvel korrekte data, som en grundlæggende viden om “hvordan det hænger sammen”. Det første eksempel ( Volvo’en og data ) viser også at det er vigtigt at kunne vurdere rigtigheden af de målinger der foretages. Eksempel nummer 2 ( Mercedes og dyserne ) viser at det er vigtigt “med et bredt syn”. Forstået på den måde at man skal lade alle muligheder stå åbne. For os i autobranchen er det vigtigt ikke at lave for mange “fejlskud”. Men det er naturligvis også det der gør auto – reparation spændende. For mit vedkommende på 50. år. Med venlig hilsen Jørn Jørgensen / JAU2 – Jørns Auto Victor Kolbyes Vej 9 – 4930 Maribo T direkte 55 55 34 36 [...]
december 26, 2021Bil-teknikMotormagasinet, Motor Magasinet. En kilde til information om og fra autobranchen. Motormagasinet har jeg læst jævnligt ( næsten hver udgivelse ) siden starten af min læretid i august 1971. Jeg er årgang 1954. Motor Magasinet blev blev startet i 1969 af Forlaget R. Bundgaard. Det er derfor ikke mange udgivelser, jeg er gået glip af i bladets tid. Senere er bladet kommet på andre hænder. Jeg husker bedst tiden under Egon Mathiesen. Måske fordi jeg til et årsmøde i PAVA organisationen har haft fornøjelsen at overvære et inspirerende indlæg af netop Egon Mathiesen. Et indlæg jeg nu 30 år efter stadig refererer til når snakken går på kunde – betjening. Motor Magasinet udgives nu af Nordiske Medier og udkommer uge. Fredag morgen ligger printudgaven i min postkasse. Jeg har dog mulighed for at “smuglæse” den digitale udgave torsdag eftermiddag inden jeg forlader min virksomhed. Motormagasinet. Hvad forventer jeg af bladet ? Indholdet i Motor Magasinet “æder jeg råt” ( sådan da ). Jeg er klar over at en udgivelse som Motor Magasinet ikke kan give økonomi til ansættelse af “detektiver”. Altså fagfolk til kontrol af alt indkommet stof. Indholdet har i alle årene været min primære kilde til information fra en spændende branche. En branche jeg i skrivende stund har været en del af i 50 år. Alligevel forventer jeg artiklerne i Motor Magasinet giver et retvisende billede af de problemstillinger vi dagligt bliver udsat for ved arbejdet med biler. Hvad enten det gælder handel med biler, nye som brugte. Eller det det gælder service og reparation af private og erhvervsbiler. Forventningen er at der i et medie som Motor Magasinet også optages artikler der er kritiske. Kritiske over for større organisationer / sammenslutninger. Gennem årene har jeg haft den fornøjelse at få optaget enkelte artikler om  livet i branchen. Primært om reservedele i dårlig kvalitet og rustbeskyttelse. Hvorfor dette indlæg om Motormagasinet ? Vi har i Ankenævn for Biler tabt en sag om montering af en luftfjeder på en Mercedes. Beskrivelser om arbejdet i bilklage.dk / Ankenævn for Biler fremført i Motor Magasinet giver indtryk af et højt fagligt niveau. Og et højt juridisk niveau i nævnet. Beskrivelser der står i skærende kontrast til det “virkelige liv” i det private ankenævn. Lad mig blot nævne nogle enkelte “højdepunkter” fra “min sag” : Meddelelser fra nævnet sendt som spam. Reservedelen skiftede identitet fra luftfjeder til støddæmper. Jeg blev udelukket fra deltagelse i syn og skøn. Sagen forkyndt med forker nummer. Og med forkert modtager. Al saglig information fra min side blev fejet væk. Fejet væk af  personer der markedsfører sig som såvel Retspræsident ( formand for ankenævnet ). Af Danmarks Bedste Biladvokater. Af en juridisk chef. Af en sekretariatschef. Lars Ellegaard ( dommer i sagen ) har til mig udtalt at alle papirer i sagen var læst. Hverken Lennart Fogh ( FDM ) og formand Steen Friis Nielsen ( også retspræsident ved Retten I Herning ) var derfor i tvivl om manglende deltagelse i syn og skøn. Syn og skøn kaldes under bilklage.dk for “sagkyndigvurdering”. Sammenfattet kan dokumentres at Ankenævn for Biler hverken overholder egne vedtægter eller Dansk lov. Havde jeg i forbindelse med læsning af Motor Magasinet fået blot en mindre indikation på ovennævnte, havde jeg ikke spildt tid på en sagsgang i det private nævn. Et privat nævn der agerer efter for godt befindende. Hm, var det ikke en “enlig svale” jeg var ude for ? Én af interessenterne har til mig udtalt at i nævnets historie med ca. 8.000 sager har der ikke været en sag som min. Rent vrøvl. Men det er første gang det er opdaget. Udtalelsen ligger på niveau med at Neil Armstrong aldrig betrådte månen den 21. juli 1969. Men i stedet blev “moonwalk” udført i et TV – studie. Jeg mener ikke at have fjender i autobranchen. Af denne grund fandt jeg det naturligt at advare mine kolleger mod en sagsbehandling som den jeg har været gennem. Ultimo august sendte jeg derfor en kraftig forkortet beskrivelse til Motor Magasinet. Til 2 forskellige medarbejde på grund af ferie hos “den første”. Jeg havde en forventning om optagelse. Dette på trods af den kritiske indstilling fra min side. Der er efterfølgende ikke kommet en reaktion fra Motor Magasinet til mig. På årets FTZ Messe på “bagerens fødselsdag ( elvte i elvte – altså 11. november ) besøgte jeg derfor Motor Magasinet‘s stand for at høre grunden. Kun en medarbejder fra annonce -afdelingen var til stede. Jeg blev dog kontaktet pr. mail med næste dag med opfordring til genfremsendelse af materialet. Ingen fra redaktionen kunne erindre henvendelsen fra mig. Denne gang blev det modtaget. Jeg fik tilbagemelding den 12. november med ordene “Tak for tilsendte, jeg videregiver din henvendelse til redaktionschef Allan Bauer, som jeg forventer giver dig en mere udførlig tilbagemelding.” Har jeg fået en tilbagemelding  fra Motormagasinet ? Her den 27. december 2021 har jeg ikke hørt / set nogen yderligere tilbagemelding. Hvorfor ikke ? Jeg har ikke konkret viden – men det mest sandsynlige er vel at autobranchens talerør helst vil holde kritiske røster ude. Det er langt sjovere at klappe vennerne på skuldrene og sammen blive enige om “hvor gode vi er”. Hvad er resultatet ? Når der er problemer, og disse ikke kommer “frem i lyset”, får vi et “forkvaklet” syn på hvad der sker i vor branche. Synet bliver “alt for lyst”. Det er fint med en positiv indstilling. Denne skal dog ikke ske på bekostning af fortielser. Motor Magasinet ( og dermed Nordiske Medier ) må naturligvis bygge sin virksomhed på de værdier de har lyst til. Fortielser i medieverdenen er jo ikke ansvars – pådragende på nogen måde…. …men er det moralsk korrekt ? Døm selv. Jeg vil ønske at jeg med artiklen kunne sikre at ingen kollega kommer i samme situation. Det skal dog her retfærdigvis nævnes at én af interessenterne har lovet at niveauet sættes op. Men sker det ? Efter det som jeg har været gennem har jeg ingen tro på retfærdighed i Ankenævn for Biler. Ej heller i autobranchens organisationer. Motormagasinet – Læs den artikel jeg havde forventet at få bragt i Motor Magasinet i efteråret 2021 ved at klikke på denne tekst. Læs   Fortællingen om luftfjederen der tabte pusten og blev til en støddæmper.   Dette er siden hvor den komplette beskrivelse findes. Inklusiv al tænkelig dokumentation. Er du i autobranchen ? Giv dig tid til læsning og trøst dig med at det “ikke var din omgang”. Vogt dig for efterligninger. Det er 112% værkstedshumor. Orkestreret at autobranchens organisationer i samarbejde med FDM. Det er førnævnte der vil betragtes som professionelle. Med venlig hilsen Jørn Jørgensen JAU2 A/S / lortereservedele.dk  T 55 55 34 36 [...]
januar 6, 2021Bil-teknik / VærkstedsdriftAnkenævn for Biler og bilklage.dk Ankenævn for Biler og bilklage.dk. Det er kundens mulighed for retfærdighed, når denne ikke kan blive enige med autoforhandler eller -værksted. Nu blev det min tur, og jeg tabte sagen med et brag i ankenævnet. I den følgende retssag var resultatet det samme. Sagen faldt ud til kundens fordel. Ved kundens henvendelse til Ankenævn for Biler var jeg helt rolig med hensyn til det faglige niveau. Det er jo branchens eget ankenævn. Min vurdering byggede på den jævnlige klumme i Motormagasinet. Motormagasinet er et fagtidsskrift for autobranchen. Her bliver sager fra nævnet fremlagt af jurister fra branchen. At branchens organisationer står bag burde borge for faglighed. Sagen drejer sig om montering af bageste luftfjeder på en Mercedes E Klasse. Kunden havde selv indkøbt og leveret reservedelen. Efter kort tid “taber fjederen pusten”, og kunden er naturligt skuffet. Stedet hvor kunden har indkøbt delen fortæller defekten skyldes forkert montering fra vor side. Jeg må ikke se den defekte luftfjeder, og kunde henvender sig først til FDM. Senere til  Ankenævn for Biler. At jeg har tabt sagen og skal yde erstatning er let at komme over. Det kunne klares med en overførsel. Skuespillet jeg har været igennem ved sagens behandling i ankenævnet er skyld i denne artikel. Amatør kan ikke bruges i denne forbindelse. Total mangel på professionalisme er en mere korrekt betegnelse. Fra autobranchens professionelle organisationer. Skuespillet i Ankenævn for Biler starter. Luftfjederen blev først indleveret til en sagkyndig her i nærområdet. Denne erklærede sig inhabil. Reservedelen blev sendt videre til en tapper autoforhandler som nøje var udvalgt. Hos den tapre autoforhandler ændrer luftfjederen status. Fjederen var nu blevet til en støddæmper. Hvordan denne transformation er sket ved jeg ikke. Jeg må stadig ikke se delen. Jeg ikke bliver ikke indbudt til syn og skønsforretningen. Tilstedeværelse ved syn og skøn er ellers beskrevet i retsplejeloven. Fra programmet i Ankenævn for Biler kan nævnes : De første henvendelser fra ankenævnet sendes som spam. Dette forhold blev senere rettet efter min henvendelse. Jeg beder om at få udarbejdet en sagkyndigerklæring Der udarbejdes en sagkyndigerklæring, og reservedelen skifter endnu en gang status. Denne gang til en del af en støddæmper . Jeg indgiver bemærkninger mht. manglende indbydelse til overværelse af syn og skøn. Jeg bemærker også transformationen. Den sagkyndige betegner skriftligt mine bemærkninger som “mundhuggeri”. Nævnet der behandler sagen består at formand Steen Friis Nielsen ( byretsdommer og Retspræsident i Herning – efter eget udsagn sætter han grundighed og kvalitet i højsædet i sine afgørelser ( Herning Folkeblad 2014 )). Lennart Fogh ( FDM ) og Danmarks mest erfarne biladvokat, Lars Ellegaard er også deltagere. Ankenævnet godkender at der nu er tale om en støddæmper. Ankenævnet godkender at jeg ( og kunden ) ikke har været indbudt til syn og skøn. Lars Ellegaard udtaler dog i mail : “Det er selvfølgelig uheldigt at du ikke har fået besked om at du kunne deltage i den sagkyndige undersøgelse. Det burde den sagkyndige have givet besked om, men måske det er på grund af at hun kun har besigtiget delene og ikke hele bilen“. Jeg kræver genoptagelse af sagen. Genoptagelse begrundet i den manglende indbydelse til syn og skøn ( sagkyndigerklæring ). Nævnets formand ( Retspræsident Steen Friis Nielsen ) udtaler der ikke er grundlag for genoptagelse. Én person fra Ankenævn for Biler’s bagland udtaler  : “..er sket en processuel fejl, idet du ikke har været indkaldt til skønsmandens besigtigelse”. Nej, der er ikke sket en fejl. Den sagkyndige er indkaldt af FDM som vidne i den efterfølgende retssag. Her fremkommer under vidneansvar at en navngiven person i ankenævnet har afgivet ordre til at besigtigelsen skulle ske uden at at parter var til stede. Nu må jeg se luftfjederen, men for sent ? Efter sagen er afgjort i nævnet kan jeg hente fjederen. Jeg kan nu se at fjederens skader ikke skyldes slid eller fejl i montering. Et bånd er sluppet, og der er 2 borehuller i delen. Disse huller betegnes som “stikhuller” af rettens skønsmand, Bo Kortemann Krogså. Om det er “stik- eller “borehuller” afhænger af  værktøjet. De 2 borehuller har den sagkyndige i nævnet fastholdt stammer fra kontakt mellem fjeder og udvendig kappe. Fremkomst af 2 borehuller i en luftfjeder på grund af fejl i montering er vel en konspirationsteori på linje med at den første månelanding med Neil Armstrong blev udført i et TV studie. Er der sket fejl i nævnets behandling ? Der sker fejl alle steder kunne være et argument for sagens udfald. Ikke i Ankenævn for Biler. Se tekster på Trustpilot : Sagen er såvel teknisk som juridisk korrekt afgjort. Det niveau, som jeg har oplevet, er fastlagt af branchens organisationer fordi Jeg søgte om genoptagelse med udgangspunkt i manglende indbydelse til syn og skøn. Yderligere begrundelse : Væsentlig skade på fjederen var ikke medtaget på erklæring. Manglende teknisk viden hos den  sagkyndige. Sagen blev ikke genoptaget, da formanden udtalte der ikke var grundlag. Er “min sag enestående” ? Én af interessenterne har udtalt “…at de aldrig i nævnets historie har haft en sag som min..”. Det er naturligvis ikke rigtigt, men der er noget om snakken : “Det er første gang det er opdaget”. Det er ligeledes første gang en indklaget taber har modsagt “fagkundskaben” med rette argumenter. FDM og det solide juridiske håndværk. I  den senere retssag bruger FDM samme sagkyndige som vidne. Sagkyndigerklæringen udarbejdet af den tapre autoforhandler er ugyldig ( pga. min mangelende indbydelse ).  Lennart Fogh ( FDM ) havde i sin egenskab af dommer i nævnet godkendt denne erklæring. Lennart Fogh havde derved også godkendt at jeg ikke var indbudt til syn og skøn. Indrømmet, det er solidt juridisk håndværk fra Lennart Fogh og FDM. Et godt råd til afdelingsleder Lennart Fogh kunne være at læse om jura “på nettet”. Det synes som om personen har glemt endog væsentlige dele fra sin studietid. Konklusion om Ankenævn for Biler – bliver der en næste gang ? Et naturligt spørgsmål fra dig som læser  : “Hvad vil jeg gøre hvis der bliver en næste gang ?” Én ting er sikkert : Jeg vil aldrig mere montere en del som bilejeren selv har leveret. Foruden dette forhold kan jeg naturligvis ikke sikre mig mod kunder der er spiller af natur.  Disse kan købe et lod til kr. 400,00 i Ankenævn for Biler. Denne indsats får kunde oven i købet tilbagebetalt når roulettens pil peger væk. Et stykke inde i sagsforløbet indså jeg at gode bekendtskaber går foran faglige kvalifikationer ved udvælgelse af personkredsen i Ankenævn for Biler. Efter min vurdering er der absolut ingen huller i disse personers uvidenhed. Alle uden undtagelse. Resultatet af sagsbehandlingen er derfor forventeligt. Citat af Mark Twain :   Alt hvad du behøver her i livet er uvidenhed og selvsikkerhed. Så kommer succesen helt af sig selv. Citatet er som skrevet direkte til min sag i Ankenævn for Biler. Hvis du synes ovennævnte beskrivelse er rent pladder, har du fuldstændig ret – men det var ikke mig der begyndte. Med venlig hilsen Jørn Jørgensen, Maribo. Læs også   Ankenævn for Biler : Fortællingen om luftfjederen der tabte pusten og blev til en støddæmper ved at klikke på denne tekst.   Her er den komplette beskrivelse af sagsforløbet inklusiv bilag og fotos. “Interessante” links : Ankenævn for Biler tog fejl i klagesag – Artikel i Motormagasinet.   Sagen er fra 2016, men viser meget godt den totale mangel på teknisk viden som hersker i organisationen Ankenævn for Biler. Læs hvilke råd FDM ( en billistorganisation ) giver om   Ankenævn for Biler / bilklage.dk, FDM er én af interessenterne bag Ankenævn for Biler / bilklage.dk Auto Branchen Danmark opremser på sin hjemmeside en række informationer til deres medlemmer som har en sag i   Ankenævn for Biler. Klik her for at se informationen. Auto Branchen Danmark’s medlemmer er fortrinsvis nyvognsforhandlere og autolakere. Auto Branchen Danmark er ligeledes én af interessenterne bag Ankenævn for Biler. Fotoet til højre herover viser hullet i luftfjederen som sagkyndig i Ankenævn for Biler Jan Christoffersen, Automester i Tappernøje, betegner som et slidhul. Hullet som er vist på det venstre foto er frembragt med en boremaskine og et 6,5 mm bor. Det skal tilføjes at “rekonstruktionen” er udført med helt identisk luftfjeder. [...]
september 23, 2020Bil-teknik / VærkstedsdriftLuftfjederen der tabte pusten og blev til støddæmperen der tabte retssagen, en fortælling fra den virkelige autobranche. JAU2 A/S, Jørns Auto & PAVA Center i Maribo har tabt en sag om en reparation i både Ankenævn for Biler og i den efterfølgende retssag. Luftfjederen der tabte pusten og Ankenævn for Biler – en spændende cocktail fra det virkelige ( auto ) liv.Oplevelsen det drejer sig om, er udskiftning af en bageste luftfjeder på en Mercedes E-Klasse Van. Reservedelen, som blev anvendt, havde kunde selv fremskaffet, og vi som reparatør havde ingen indflydelse på udvælgelse i forhold til bl.a. kvalitet. Efter 5 uger taber luftfjederen pusten ( tidshorisonten er ikke korrekt, men det er den forklaring kunde gentagne gange har afgivet ). Leverandøren ( i dette tilfælde HESSEL ) afviser reklamationen over for kunde med den forklaring at luftfjederen er forkert monteret fra vor side – og det er dette stridspunkt den “dobbelte sag” omhandler. Kunde kontakter i førte omgang FDM ( en billistorganisation ), som igen anbefaler kunde at anlægge en sag i Ankenævn for biler. Dette skridt var jeg helt tryg ved, da Ankenævn for Biler jo er et privat ankenævn som er oprettet af autobranchens professionelle organisationer, Auto Branchen Danmark, Bilbranchen ( DI ) og Dansk Bilbranche Råd ( som vi har været medlem af siden 1983 – først under navnet CAD ) i samarbejde med FDM. Hvad jeg ikke vidste på det tidspunkt hvor kunde indbragte sagen var : At Ankenævn for Biler ikke overholder retsplejeloven omkring indkaldelse af sagens parter i forbindelse med syn og skøn. At sagkyndige i Ankenævn for Biler ikke nødvendigvis har en faglig ballast der gør dem i stand til at skelne forskellige bilreservedele fra hinanden, i dette tilfælde forskellen på en støddæmper og en fjeder. At såvel formand som dommere i Ankenævn for Biler ikke kender helt dagligdags udtryk og deres virkning, i dette tilfælde ordet “slid”. Luftfjederen der tabte pusten og blev støddæmper. For at forstå sagens sammenhæng og ovenstående bør du klikke  her. Udbyttet af denne læsning er naturligvis størst ,såfremt du er aktiv som selvstændig i autobranchen. Sædvanligvis ville jeg ikke dømme en organisation på basis af en enkel oplevelse, men i dette tilfælde kom “besynderlige forhold” nærmest som en “kædereaktion”. Bl.a. den første henvendelse pr. mail til mig var klassificeret som spam på trods af at vort “spamlevel” tillader langt de fleste henvendelser at “komme igennem”. Jeg måtte derfor kontakte Ankenævn for Biler for at sikre mig at henvendelsen kom fra denne organisation. Med venlig hilsen Jørn Jørgensen ( JAU2 A/S, Maribo ) [...]